آیین نامه ها و دستورالعمل ها

تعداد بازدید:۹۶۶۵

آیین نامه استاد مشاور
آئین نامه کارشناسی ارشد
برگزاری دوره MD-PhD
آیین نامه کاردانی و کارشناسی
آیین نامه دکتری عمومی پزشکی
آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه
آیین نامه آموزش دستیار تخصصی

آئین نامه دکتری تخصصی پژوهشی

آیین نامه جامع منطقه ای ارزیابی دانشجو

دستورالعمل برگزاری ترم تابستان 1403

آئین نامه نظام جامع ارزیابی دانشجو
آئین نامه فعالیت های جهادی دانشگاهیان
استانداردهای کالبدی برنامه دوره پزشکی عمومی

آیین نامه شرح وظایف کارورزان دوره دکترای عمومی پزشکی
آئین نامه آموزش پزشکی جدید_مصوب۱مرداد ۹۶
استانداردهای تغدیه و رژیم درمانی - مصوب ۱۶ اسفند ۹۵

ماده 10 آیین نامه تسهیلات آموزشی ستاد شاهد و ایثار گر

آیین نامه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان غیر ایرانی

آئین نامه های استعدادهای درخشان دانشگاه های علوم پزشکی

آئین نامه اعطای تسهیلات بورس تحصیلی به دانشجویان داخل کشور
شیوه نامه رفتار و پوشش حرفه ایی دانشجویان مصوب مرداد ماه 1402

 آیین نامه پذیرش دانشجوی دوره دکتری عمومی پزشکی از مقطع کارشناسی

شیوه نامه تخصیص امتیاز به واجدین شرایط ( ویژه دانشجویان کارشناسی)

 آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر 

 راهنما و استانداردهای مراکز برگزاری آزمون صلاحیت بالینی دوره دکترای پزشکی عمومی

شیوه نامه برگزاری مراسم آئین دانش آموختگی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

شیوه نامه حمایتی پایان نامه های محصول محور - "مصادیق پایان نامه های محصول محور"

آیین نامه تسهیلات بیمه تامین اجتماعی دانشجویان مقاطع دکتری تخصصی، تخصص و فوق تخصص

ابلاغ دستورالعمل استعدادهای درخشان مصوب نود و سومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی

آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان( ویژه دانشجویان کارشناسی)

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعدادهای درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت( ویژه دانشجویان کارشناسی)

آئین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیلی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی داخل کشور (پردیس های خودگران و ظرفیت مازاد) (مصوب بیست دی نود و چهار)

آیین نامه آموزشی دانشجویان غیر ایرانی (بین الملل) مصوب هشتاد و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 1401/8/29

آخرین ویرایش۱۷ خرداد ۱۴۰۳