اولویت های پژوهشی و تحقیقاتی

تعداد بازدید:۳۹۱۹

اولویت های پژوهشی گروه زنان 
نقشه جامع علمی سلامت کشور  
اولویت‌های تحقیقاتی دانشکده داروسازی
اولویت‌های تحقیقاتی دانشکده دندانپزشکی
اولویت های پژوهشی سازمان انتقال خون
اولویت‌های تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی
اولویت‌های تحقیقاتی دانشکده پزشکی و پیراپزشکی
‌‌‌‌اولویت های پژوهشی سال ۱۳۹۸ سازمان زندانهای کشور
اولویت های پژوهشی سال ۹۷ سازمان بهزیستی استان اردببل
اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت‌
اولویت های پژوهشی استان اردبیل در حیطه سلامت در حوزه های مختلف
اولویت های پژوهشی سال ۱۳۹۷ فرماندهی استان اردبیل - دفتر تحقیقات کاربردی
اولویت های ملی پژوهشی سال ۱۳۹۷ دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه بامواد مخدر ریاست جمهوری (۶۸ اولویت)
محور همکاری های پژوهشی و مفاد تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل استاندارد اردبیل (آذر ۱۳۹۷)
محور همکاری های پژوهشی و مفاد تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری اردبیل (آذر ۱۳۹۷)

اولویت های پژوهشی و فناوری اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل در سال 1399

 

آخرین ویرایش۲۵ تیر ۱۳۹۹