معاون پژوهشی

تعداد بازدید:۳۲۲۵

شرح وظایف معاون پژوهشی دانشکده پزشکی


۱- تعیین اولویت های پژوهشی دانشکده با همکاری گروه های آموزشی
۲- بررسی و تدوین آیین نامه های پژوهشی دانشکده بر اساس آیین نامه های مرکزی دانشگاه
۳ -شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه
۴- آگاهی از آیین نامه های جدید به منظور تسهیل در امور پژوهش
۵- برگزاری جلسات شورای پژوهشی در دانشکده
۶- توسعه پژوهش های بین بخشی و بین دانشکده ای
۷- ارسال مدارک و درخواست شرکت در کنگره های پژوهشی داخلی 
۸- تلاش به منظور توسعه خدمات مشاوره ای پژوهشی
۹-  پیگیری و هماهنگی های لازم جهت برگزاری کارگاه های مختلف پژوهشی 
۱۰ - نیازسنجی اساتید و دانشجویان در زمینه بانک های اطلاعاتی، کتب و نشریات
۱۱ - تهیه لیست ژورنالها، کتب و نشریات مورد نیاز گروه های آموزشی و ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه
۱۲ - ارزشیابی فعالیت های پژوهشی اعضاء هیئت علمی
۱۳ - بررسی مدارک و انتخاب پژوهشگران برتر در سطح دانشکده
۱۴ - تهیه گزارش عملکرد پژوهشی سالیانه اعضاء هیئت علمی دانشکده
۱۵ – تعیین تیم داوری پایان نامه های دانشجویی و طرح های تحقیقاتی اعضای هیات علمی و پیگیری فرآیند های مربوطه
۱۶ – بررسی و تصویب پایان نامه های دانشجویی و طرح های تحقیقاتی اعضاء هیأت علمی دانشکده
۱۷ – برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه ها
۱۸ - ارزشیابی فعالیت کارشناسان حوزه معاونت پژوهشی


پیام:
لازمه پیشرفت و تعالی هر جامعه ای در تمام زمینه ها (اجتماعی، اقتصادی، صنعتی و بهداشتی درمانی) تولید علم و انجام پژوهش می باشد. براین اساس تمام تلاش معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی فراهم نمودن شرایط و محیط پژوهشی برای تمام گروه های آموزشی برای نیل به اهداف پژوهشی است. لذا همراه با سیاست گذاری های کلان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تلاش خواهیم کرد که در جهت ارتقای فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی و فراگیران، بسترهای پژوهشی را با نظارت و رعایت موارداخلاقی فراهم نماییم. معاونت پژوهشی دانشکده ضمن برنامه ریزی در جهت سیاست گذاریها، مدیریت و ساماندهی استراتژیها، هرگونه همراهی و پیشنهاد اعضای محترم هیات علمی و فراگیران، و صاحبان فرایند را استقبال می نماید.

 

                                                                                                                                                   دکتر محمدرضا اصلانی
 

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۴۰۲