گروه میکروب شناسی،انگل شناسی و ایمنی شناسی

تعداد بازدید:۱۵۲۳۶

مدیر گروه

دکتر هادی پیری: استاد باکتری شناسی و مدیر گروه میکروب شناسی،انگل شناسی و ایمنی شناسی

دکتر هادی پیری: استاد باکتری شناسی
تلفنخانه 33534680 و 33534679 و 33534734 و 33534732- 045

پست الکترونیکی h.peeridogaheh@arums.ac.ir
سوابق پژوهشی: سامانه علم سنجی، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات ، google_scholar‌‌‌‌‌‌‌

معاون آموزشی گروه 

دکتر چیمن کرمی 

دکتری تخصصی ویروس شناسی پزشکی 

مرتبه علمی:استادیار

 

معاون پژوهشی گروه 

دکتر فرزاد خادمی

باکتری شناسی پزشکی (PhD) دکترای تخصصی 

مرتبه علمی:استادیار

 

آشنائی بیشتر با گروه میکروب شناسی، انگل شناسی و ایمنی شناسی: به دنبال گسترش دانشکده پزشکی و جذب نیروهای جدید، گروه میکروب شناسی، انگل شناسی و ایمنی شناسی در سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را بطور مستقل در دانشکده پزشکی آغاز نمود. این گروه با بهرمندی از نیروهای متخصص و مجرب در زمینه های باکتری شناسی پزشکی، انگل شناسی و ایمنی شناسی، کلیه واحدهای آموزشی مرتبط در رشته پزشکی، داندانپزشکی، علوم آزمایشگاهی و سایر رشته های موجود در دانشگاه را تحت پوشش خود قرار می دهد. این گروه تلاش می نماید با ارائه برنامه های آموزشی و پژوهشی منسجم، نیروهای کارآمد و با کیفت بالایی را تربیت و به جامعه پزشکی کشور تحویل نماید.


چشم انداز و رسالت

 

آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۴۰۲