ریاست دانشکده

تعداد بازدید:۱۵۹۵۳

‌‌دکتر جعفر محمدشاهی : رئیس دانشکده پزشکی و پیراپزشکی
رتبه علمی: استادیار؛ رشته تحصیلی:  فلوشیپ عفونت در بیماران نقص ایمنی و پیوند،
 متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
پست الکترونیکی 
تلفن تماس 33534735؛ دورنویس 33534694 داخلی 200 و 201

تلفنخانه 33534680 و 33534679 و 33534734 و 33534732- 045                            
سوابق پژوهشی در: سامانه علم سنجی، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات

آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۴۰۲