شماره تلفن های دانشکده

تعداد بازدید:۱۱۷۷۱

تلفنخانه  3353468 - 33534679  045 (برای خارج از استان) دفترچه تلفن با آخرین تغییرات مخابرات به تاریخ 26 آذر 1397 

آخرین ویرایش۰۵ مرداد ۱۳۹۸