کمیته عفاف و حجاب

تعداد بازدید:۱۷۹۴
نام و نام خانوادگی سمت در کمیته نام و نام خانوادگی سمت در کمیته
دکتر بهمن بشردوست عضو و رئیس دکتر محمدقاسم گل محمدی عضو
دکتر یوسف محمدی  کبار عضو دکتر خاطره عیسی زاده عضو
دکتر بهنام محمدی  عضو  دکتر محمدرضا اصلانی  عضو
دکتر کاظم معاضدی  عضو  حاج آقا عبداله اسدی  عضو 
دکتر عبداله مهدوی  عضو  دکتر افشان شرقی  عضو 
حسن لطفی  عضو کاظم آخربین عضو
کرامت حسن زاده  عضو حجت الله خانزاده عضو
محمد جعفری  عضو دکتر عسگر آرمون عضو
رویا  مهری عضو سیده مدینه انجمنی  عضو
 رقیه قرداشخانی  عضو  لیلا داداشی  عضو و دبیر
  عضو  علیرضا محمدشاهی (پزشکی 94) دانشجو و عضو

تلفن تماس رئیس کمیته ۳۳۵۳۴۷۳۵ - ۰۴۵
تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان) 

 
 

آخرین ویرایش۲۸ فروردین ۱۴۰۱