گروه بیوشیمی بالینی

تعداد بازدید:۱۵۰۳۸

                     

 

 

 

 

 

 

مدیر گروه:دکتر علی اکبر فضائلی
مرتبه علمی:استادیار 
رشته تحصیلی: دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی
پست الکترونیکی a.fazaeli@arums.ac.ir

سوابق پژوهشی: سامانه علم سنجی، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات
رزومه 

شرح وظایف 

برنامه 

 ‌‌‌‌                                       

معرفی گروه
گروه بیوشیمی بالینی همزمان با تاسیس دانشگاه و تحت عنوان گروه علوم پایه فعالیت خود را آغاز کرد. در سال 1387 و با همت پروفسور محمد ماذنی، گروه بیوشیمی بالینی تاسیس و در همان سال اولین دوره کارشناسی ارشد برگزار گردید. این گروه علاوه بر دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی، تدریس دروس بیوشیمی دانشجویان کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی، فیزیولوژی پزشکی، پزشکی عمومی، دندان پزشکی، داروسازی و مقطع کارشناسی رشته های پرستاری، بهداشت و پیراپزشکی را بر عهده دارد. 
رسالت:
توانمدسازی اعضا گروه و دانشجویان برای کسب دانش و افزایش مهارت های نظری و عملی برای حضور موثر در تحقیقات دانشگاهی و بالینی، آشنایی با تکنولوژی های مختلف برای بکارگیری و حل مشکلات تکنیکی در آزمایشگاهها بالینی، افزایش دانش تشخیص مولکولی بیماری¬ها و گسترش زمینه تولید علم در سطح ملی.
چشم اندازها:
ارتقا کیفیت در برنامه آموزشی، آموزش فن¬آوری¬های نوین در زمینه بیوشیمی بالینی، آشنایی با تکنولوژیی¬های جدید و کاربرد آن حضور موثر گروه در پژوهش و آموزش، همچنین روز آمد نمودن برنامه آموزشی، افزایش توانمدی دانش آموختگان و گسترش زمینه تحقیق در سطح ملی.
ارزش ها و باورها:
گروه بیوشیمی بالینی با حضور در آزمایشگاههای بالینی (آموزشی – درمانی) نقش کلیدی در ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی، روز آمد نمودن روشها، گسترش تحقیقات مستقل گروهی، آموزش تکنسین ها و کاردان های و کنترل کیفی آزمایشگاهها ایفا خواهد کرد. بنابراین بایستی با کسب اطلاعات لازم، آموزش روشهای نوین، آشنایی با تحقیقات آزمایشگاهی، کار با روش های نوین، ایجاد تفکر آموزش مداوم و ارتباط با سایر شاخه های دانش بتواند در تحقق نیاز جامعه از جهات فوق الذکر موثر باشد. 

آخرین ویرایش۱۴ دی ۱۴۰۱