واحد پژوهش

تعداد بازدید:۶۲۹۲
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت تلفن مستفیم تلفن داخلی
پروانه نفت چی کارشناس ارشد مدیریت آموزشی کارشناس پژوهش و پایان نامه ۳۳۵۳۴۶۹۲ ۱۳۳
حامد رضایی کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی کارشناس پژوهش و پایان نامه - 108
رویا مهری  کارشناس بهداشت محیط  کارشناس پژوهش و پایان نامه  ۳۳۵۳۴۶۹۲ ۱۳۳

تلفنخانه ۳۳۵۳۴۶۸۰ و ۳۳۵۳۴۶۷۹ (۰۴۵ برای خارج از استان)؛ پست الکترونیکی researchmed@arums.ac.ir

ثبت کارآزمائی های بالینی

اهداف ثبت کارآزمایی های بالینی: اهداف ثبت کارآزمایی های بالینی: اطلاع رسانی در مورد کارآزمایی های بالینی کشور، هماهنگ شدن فرآیند کار آزمایی های بالینی با استانداردهای بین المللی، آموزش عمومی در زمینه مطالعات کارآزمایی بالینی و اهمیت آن به اطلاع پژوهشگران عزیز میرساند: ثبت طرح های کارآزمای بالینی در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی : IRCT و ارائه کد به واحد پژوهش قبل از عقد قرار داد با مجری الزامی میباشد." نظام نوین اطلاعات پژوهشی های پزشکی"‌‌‌‌‌‌‌.
بخش نامه ها و تسهیلات شرکت های روی تصویر کلیک کنید.

آخرین ویرایش۰۲ شهریور ۱۴۰۲