معاون آموزش پزشکی عمومی و بالینی

تعداد بازدید:۱۵۸۲۲

دکتر یوسف محمدی کبار 
مرتبه دانشگاهی:دکترای فوق تخصصی بالینی روماتولوژی
پست الکترونیکی: y.mohammadikebar@arums.ac.ir
شماره های تماس: مستقیم ۳۳۵۳۴۶۷۷
تلفن داخلی ۲۰۳ تلفنخانه ۳۳۵۳۴۶۸۰ و ۳۳۵۳۴۶۷۹ - ۰۴۵
سوابق پژوهشی:

سامانه علم سنجی، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات، google_scholar

PDF

آخرین ویرایش۰۷ مهر ۱۴۰۰