معاون آموزش پزشکی عمومی و بالینی

تعداد بازدید:۱۷۸۷۲

دکتر یوسف محمدی کبار 
مرتبه دانشگاهی:دکترای فوق تخصصی بالینی روماتولوژی
پست الکترونیکی: y.mohammadikebar@arums.ac.ir
شماره های تماس: مستقیم  3353534677 داخلی 203
تلفنخانه 33534680 و 33534679 و 33534734 و 33534732- 045                            
سوابق پژوهشی:

سامانه علم سنجی، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات، google_scholar

PDF

آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۴۰۲