آزمایشگاه ها

تعداد بازدید:۴۸۵۵


‌‌‌‌‌‌‌نام و نام خانوادگی: حجت الله خانزاده

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته تحصیلی: ژنتیک

سمت: مسئول امور آزمایشکاه ها

پست الکترونیکی h.khanzadeh@arums.ac.ir


تلفن تماس: 33534681 داخی 136
تلفنخانه 33534680 و 33534679 و 33534734 و 33534732- 045

 

آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۴۰۲