کمیته اقامه نماز

تعداد بازدید:۱۹۳۶
نام و نام خانوادگی سمت در کمیته نام و نام خانوادگی سمت در کمیته
دکترجعفر محمدشاهی عضو و رئیس دکتر محمدقاسم گل محمدی عضو
دکتر یوسف محمدی کبار عضو دکتر خاطره عیسی زاده عضو
دکتر عبداله مهدوی  عضو عبداله اسدی عضو
دکتر کاعظم معاضدی  عضو ایراندخت جعفری عضو
دکتر افشان شرقی  عضو  دکتر محمدرضا اصلانی  عضو 
محمد لوایی عضو دکتر عسگر آرمون عضو
کرامت حسن زاده  عضو دکتر کاظم معاضدی  عضو
حجت الله خانزاده عضو سید بهزاد اجلالی  عضو
سیده مدینه انجمنی  عضو  لیلا داداشی عضو 
حسن لطفی عضو   عضو 

تلفن تماس رئیس کمیته ۳۳۵۳۴۷۵۳ - تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان)

آخرین ویرایش۲۸ تیر ۱۴۰۲