لینک های مفید

تعداد بازدید:۱۴۰۹
اداری / ‏‬آموزشی پژوهشی
بخشنامه جدید شرایط احراز مرتبه استادی نوپا (نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران)
شرط احراز مرتبه استادی و داشتن حداقل یک مقاله با IF سامانه منبع یاب
آئین نامه اداری استخدامی هیات علمی-ویرایش بهار ۱۳۹۱ سامانه پایان نامه های دانشکده های پزشکی
آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی: مصوب شهریور ۱۳۹۵ سامانه علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی
راهنمای تکمیل جداول و ارائه مدارک ارتقای اعضای هیات علمی سامانه مجلات نامعتبر و جعلی
اصلاحیه ماده ۲۲ آئین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی باک اطلاعات مقالات پزشکی ایران
اصلاحیه شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی آذر ۹۳ کتابخانه ملی دیجتال پزشکی کشور
مجموعه مصوبات هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی شورای انقلاب فرهنگی - تیرماه ۹۴ بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی
بخشنامه معاونت آموزشی (وزارت) درخصوص بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان تبدیل وضعیت هیات علمی -مهر ۹۳ سامانه مدیریت انتشاران دانشگاه های پزشکی
سامانه تجارب مدیران سلامت سامانه انتشار نتایج و اخبار پژوهش های سلامت
اتوماسیون اداری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
 اطلاعیه ها و برنامه های اداره آموزش نشریه دانش سلامت و دین

صفحه نخست دانشکده، دانشگاه

آخرین ویرایش۰۲ مرداد ۱۳۹۸