کمیته زنجیره تامین کالا و خدمات

تعداد بازدید:۱۶۹۲
نام و نام خانوادگی سمت در کمیته نام و نام خانوادگی سمت در کمیته
دکتر بهمن بشردوست عضو و رئیس دکتر جعفر محمدشاهی عضو
دکتر محمدقاسم گل محمدی عضو دکتر بهنام محمدی  عضو
دکتر محمدرضا اصلانی  عضو  کاظم آخربین عضو 
سلیم وافری  عضو  حجت اله خانزاده  عضو 
حجت موسی زاده عضو  محمدرضا عیسی زاده  عضو 
اللهوردی وفادار  عضو خالق بایرامی  عضو 
حسن لطفی  عضو ودبیر     

تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان) ریاست دانشکده، مدیریت امور عمومی دانشکده

کلید واژه ها: کمیته، زنجیره، تامین، کالا، خدمات

آخرین ویرایش۰۷ مهر ۱۳۹۹