گروه قلب و بیماریهای عفونی

تعداد بازدید:۶۳۴۱

مدیر گروه: دکتر حسین دوستکامی 
سمت علمی: دانشیار 
رشته تحصیلی: قلب و عروق
پست الکترونیکی: 
سوابق پژوهشی: سامانه علم سنجی، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات، Google Scholar

آخرین ویرایش۲۱ بهمن ۱۳۹۹