کمیته پایش تحصیلی دانشجویان

تعداد بازدید:۴۸۱

 

نام و نام خانوادگی  سمت در کمیته
دکترجعفر محمدشاهی رئیس 
دکتر یوسف محمدی کبار عضو
دکتر عسگر آرمون عضو
دکتر بهنام محمدی عضو
دکتر حکیمه سعادتی عضو
ایراندخت جعفری عضو
لیلا داداشی دبیر کمیته

 

آخرین ویرایش۲۸ تیر ۱۴۰۲