گروه بیهوشی

تعداد بازدید:۸۰۷۳

‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدیر گروه بیهوشی

دکتر قدرت اخوان اکبری

رتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: فلوشیپ درد


پست الکترونیکیg.akbari@arums.ac.ir

سوابق پژوهشی: سامانه علم سنجی، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات

کلید واژه ها: ‌‌‌‌‌گروه بیهوشی، مدیر گروه، اعضای هیات علمی، بیهوشی

آخرین ویرایش۰۲ خرداد ۱۴۰۰