اداره آموزش

تعداد بازدید:۴۱۶۰۳

رئیس اداره آموزش پزشکی
 

ایراندخت جعفری 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: آموزش پزشکی 
پست الکترونیکی 
تلفن‌های تماس: تلفن مستقیم ۳۳۵۳۴۶۹۹، تلفن داخلی ۱۱۲
تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان)


کارشناسان اداره آموزش


دانشجویان شایسته تشویق آموزشی در جریان سالتحصیلی 1400-1399

فرمت تایپ سوالات مجازی

فرمت تهیه سوالات حضوری 

قابل توجه اساتید دانشکده ( طراحی و تایپ سوالات امتحانات مجازی)

فرم گزارش عدم شرکت موفق در آزمون مجازی 

اطلاعیه‌ها و برنامه‌های آموزشی

آخرین ویرایش۲۳ اسفند ۱۴۰۱