اداره آموزش

تعداد بازدید:۴۶۸۴۹

رئیس اداره آموزش پزشکی
 

ایراندخت جعفری 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: آموزش پزشکی 

شرح وظایف
پست الکترونیکی 
تلفن‌های تماس: تلفن مستقیم 33534699، تلفن داخلی 112
تلفنخانه 33534680 و ۳33534679 و 33534734 و 33534732- 045


کارشناسان اداره آموزش


دانشجویان شایسته تشویق آموزشی در جریان سالتحصیلی

فرمت تایپ سوالات مجازی

فرمت تهیه سوالات حضوری 

قابل توجه اساتید دانشکده ( طراحی و تایپ سوالات امتحانات مجازی)

فرم گزارش عدم شرکت موفق در آزمون مجازی 

اطلاعیه‌ها و برنامه‌های آموزشی

آخرین ویرایش۰۹ فروردین ۱۴۰۳