گروه های علوم پایه

تعداد بازدید:۱۴۴۸۵

علوم پایه پزشکی نام گروهی از رشته‌های علوم پایه است که هدف و کاربرد آنها مستقیماً در خدمت علم پزشکی می‌باشد.
گزوه های آموزشی علوم پایه پزشکی این دانشکده عبارتند از:

آخرین ویرایش۰۹ شهریور ۱۴۰۰