گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی

تعداد بازدید:۹۹۳۶

رسالت گروه : گروه فیزیولوژی برآن است که دانشجویانی با معلومات، فعال و پژوهشگر تربیت نماید تا در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند. 

 

 

مدیر گروه

دکتر علی عابدی

رشته تحصیلی: فیزیولوژی

رتبه علمی: استادیار 

پست الکترونیکی a.abedi@arums.ac.ir

‌‌سوابق پژوهشی: ‌‌‌‌سامانه علم سنجی، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات ، 

برنامه کلاس های فیزیولوژی دروه های دکترای عمومی و کارشناسی ارشد در نیمسال اول 1401 -1400

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۴۰۰