گروه بیماری های عفونی و رادیولوژی

تعداد بازدید:۱۳۳۴

مدیر گروه: دکتر شهرام حبیب زاده 
سمت علمی: استاد 
رشته تحصیلی:دکترای تخصصی بیماری های عفونی 
پست الکترونیکی: s.habibzadeh@arums.ac.ir 
 

آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲