گروه ارتوپدی، گوش و حلق و بینی و جراحی مغز و اعصاب

تعداد بازدید:۱۱۲۷

مدیر گروه 

دکتر حجت اقبالی جلودار 

رشته تحصیلی : دکتری تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) / جراحی دست

مرتبه علمی : استادیار 

پست الکترونیکی: 

سوابق پژوهشی: سامانه علم سنجی، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات 

آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲