معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۲۰۹۴۷

دکتر حکیمه سعادتی 
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی:دکترای تخصصی علوم اعصاب 
تلفن‌های تماس:
مستقیم 33534694 ، داخلی 202

تلفنخانه 33534680 و 33534679 و 33534734 و 33534732- 045
پست الکترونیکیh.saadati@arums.ac.ir

سوابق پژوهشی:
سامانه علم سنجی، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات 

لینک فصلنامه علمی پژوهشی طب و تزکیه

 

آخرین ویرایش۰۵ فروردین ۱۴۰۳