معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۱۷۳۲۲

دکتر حکیمه سعادتی 
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی:دکترای تخصصی علوم اعصاب 
تلفن‌های تماس:
مستقیم 33534698 ، داخلی 202 تلفنخانه 335344679 و 33534680 (045 برای خارج از استان)
پست الکترونیکیh.saadati@arums.ac.ir

سوابق پژوهشی:
سامانه علم سنجی، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات 

آخرین ویرایش۱۰ مرداد ۱۴۰۰