واحد علم سنجی

تعداد بازدید:۳۲۹

معرفی

علم سنجی یکی از رایج‌ترین روشهای ارزیابی فعالیت‌های علمی می‌باشد. رسالت واحد علم سنجی آن است تا از طریق بررسی و ارزشیابی مستمر تولیدات علمی اساتید، مراکز تحقیقاتی و سایر واحدهای تابعه، در راستای ارتقاء کمی و کیفی تولیدات علمی و اعتلای جایگاه علمی دانشگاه وکشور گام بردارد.اساس کارعلم سنجی بربررسی چهار متغیر اصلی شامل: گزارش‌های علمی منتشر شده، ارجاعات به نتایج یک تحقیق علمی پس از انتشار، منابعی که در تحقیقات علمی از آنها بهره گرفته شده است، و سابقه کاری و وابستگی موسساتی محققان و نویسندگان می‌باشند.علم سنجی پس از بررسی این متغیرها، با ارائه ترکیبی مناسب از شاخص‌های مبتنی بر آنها، به تبیین روند تولید علم و بازدهی پژوهش‌های علمی می‌پردازد.

آخرین ویرایش۲۱ بهمن ۱۳۹۸