جشن دانش آموختگان

تعداد بازدید:۳۱۸۰

در این بخش تصاویر جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی درج خواهد شد.
جهت تکمیل این بخش مستندات خویش را می‌توانید به نشانی m_automation@arums.ac.ir ارسال نمائید.

تصاویر جشن دانش آموختگی دانشجویان پزشکی ورودی ۸۹

آخرین ویرایش۲۵ آذر ۱۳۹۷