کارگاه نسخه نویسی و اصول تجویز منطقی دارو-(ویژه دانشجویان پزشکی- مقطع کارورزی)

۰۲ بهمن ۱۴۰۲ | ۰۸:۴۸ کد : ۳۰۰۴۴ اخبار
تعداد بازدید:۳۱
برگذاری کارگاه نسخه نویسی و اصول تجویز منطقی دارو-(ویژه دانشجویان پزشکی- مقطع کارورزی)  -    بهمن ماه 1402

برگزار کننده: EDO دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

زمان برگزاری: 1 و 2 ، 8 و9، 15 و 16 بهمن 1402

مکان برگزاری: سالن جلسات ریاست دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

 

آخرین ویرایش۰۲ بهمن ۱۴۰۲