اخبار

کارگاه آموزشی تحلیل آماری با SPSS جدید

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده پزشکی و پیراپزشکی می رساند کارگاه آموزشی " تحلیل آماری با SPSS " طی جلسه حضوری در مورخه ی ۱۴۰۰/۸/۶ برگزار می گردد. 

ادامه مطلب