برگزاری مراسم سوگند نامه پزشکی برای دانشجویان جدیدالورود

۰۱ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۴:۱۹ کد : ۲۳۳۷۱ اخبار
تعداد بازدید:۹۷

این مراسم که به همت دانشکده پزشکی و پیراپزشکی و همکاری کار گروه اخلاق حرفه ای دانشگاه در سالن اجتماعات این دانشکده با حضور معاونت محترم آموزشی دانشگاه، رئیس کارگروه اخلاق حرفه ای دانشگاه، ریاست محترم  دانشکده پزشکی و پیراپزشکی، معاونین محترم آموزشی دانشکده، دبیر کارگروه اخلاق حرفه ای و مدیران محترم گروههای آموزشی و اعضای محترم هیات علمی در تاریخ 1401/7/28برگزار گردید. دانشجویان سوگند یاد نمودند که حسن اخلاق و  رفتار را سرلوحه خود در مسیر حرفه ای پیش رو نمایند. 

متن سوگند نامه