اعضای هیات علمی گروه جراحی

تعداد بازدید:۳۷۶۲
https://isid.research.ac.ir/repo/Person/8uekz5rwh7pav.jpg

دکتر ایرج فیضی

دکترای فوق  تخصصی جراحی توراکس

مرتبه علمی:دانشیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Iraj_Feizi

پست الکترونیک:i.feizi@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/1f5ke0d37oik75.jpg

دکتر اکبر پیرزاده

دکترای تخصصی(فلوشیپ) اتولوژی،نورواتولوژی

مرتبه علمی:دانشیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Akbar_Pirzadeh

پست الکترونیک:a.pirzadeh@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/4r9x4j7ypodk3c.jpeg

دکتر حبیب اوجاقی

دکتری تخصصی قرنیه

مرتبه علمی:دانشیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Habib_Ojaghi

پست الکترونیک:h.ojaghi@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/i2nr04qa33ujcpm7.jpg

دکتر کیا ترسلی

دکترای فوق تخصصی ویتره ورتین( شبکیه)

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Kya_Tarasoli

پست الکترونیک:k.tarasoli@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/f9i3t858rlf8un.png

دکترقاسم سعیدی اناری

دکتری تخصصی چشم

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Ghasem_Saeidi

پست الکترونیک:gh.saeedi@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/qr5jip11lwfm5i.jpg

دکترحامد محسنی راد

دکترای تخصصی پیوند کلیه

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Hamed_MohseniRad

پست الکترونیک:h.mohseni@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/4p4gzj6ymn4jaa.jpg

دکتر امین نجفی

دکترای تخصصی ویتره و شبکیه

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Amin_Najafi

پست الکترونیک:a.najafi@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/coyogkf5ow5bpa.png

دکترفرزین ولی زاده

دکترای تخصصی(فلو شیپ) جراحی سرطان های کلیه ومجاری ادراری

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Farzin_Valizadeh

پست الکترونیک:f.valizadeh@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/yyuzww7f3bcne.jpg

دکتررحمان حسین زاده

دکترای تخصصی ارولوژی

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Rahman_Hosseinzadeh

پست الکترونیکr.hoseinzadeh@arums.ac.ir:

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/oycqse828wa2tf.jpg

دکترعلی حسین خانی

دکترای تخصصی ارولوژی

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Ali_HosseinKhani

پست الکترونیک:a.hosseinkhani@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/qol654qiefubz7vt.jpg

دکتر میرسلیم سید صادقی

دکترای تخصصی جراحی عمومی

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/MirSalim_SeyyedSadeghi

 پست الکترونیک:s.sadeghi@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/h2jczc4fh3j2ox.jpg

دکتر علیرضا محمد زاده

دکترای تخصصی جراحی قلب و عروق

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Alireza_Mohammadzadeh2

پست الکترونیک:a.mohammadzadeh@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/5cuq91d4eofzg0.jpg

دکتر امیر احمد عرب زاده

دکترای تخصصی جراحی عروق

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/AmirAhmad_Arabzadeh

پست الکترونیک:amir.arabzadeh@arums.ac.ir

رزومه

 

دکترسولماز خراسانی مقدم

دکترای تخصصی جراحی سر و گردن

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Soulmaz_KhorasaniMoghaddam

پست الکترونیک:s.khorasani@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/xf2algh3wukhu8.jpg

دکتر محمد رحیم وکیلی اجارود

دکترای تخصصی جراحی عمومی

 مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Mohammadrahim_Vakili

پست الکترونیک:m.vakili@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/h4ily1boivdon3.jpg

دکتر بهزاد اسکندراوغلی

دکترای تخصصی جراحی مغز و اعصاب

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Behzad_Eskandaroghli

پست الکترونیک:b.eskandaroghli@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/hv218x5079juhs.jpg

دکتر رحیم داوری

دکترای تخصصی جراحی گوش،گلو،بینی

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Rahim_Davari

پست الکترونیک:Rahim.davari@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/nbr3zxcs0f3h0k.jpg

دکتر حسن اصغری

دکترای تخصصی جراحی عمومی

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Hassan_Asgari

پست الکترونیک:h.asghri@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/bpvuk959jqacpo.jpg

دکتر امین رضازاده

دکترای تخصصی جراحی عمومی

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Amin_Rezazadeh

پست الکترونیک:a.rezazadeh@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/etesuj1uw31fmr.jpg

دکتر علی نامی

دکترای تخصصی ارتوپدی

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Ali_Nami

پست الکترونیک:a.nami@arums.ac.ir\sj

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/alwflqjs1kkvsp.jpg

دکتر رضا نکته سنج

دکترای تخصصی ارتوپدی

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Reza_Noktehsanj

پست الکترونیک:r.noktehsanj@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/9mfwrjqk8hajduuu.jpg

دکتر علی رحیمیان

دکترای فوق تخصصی جراحی پلاستیک ترمیمی وسوختگی

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Ali_Rahimian

پست الکترونیک:a.rahimiyan@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/9aqs74qbyhy8tlty.jpg

دکتر خالق ارجمند

دکترای فوق تخصصی جراحی قفسه صدری

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Khalegh_Arjomand

پست الکترونیک:kh.arjomand@arums.ac.ir

رزومه

 

دکتر  نینا فرامرزی

دکترای تخصصی جراحی چشم، فلوشیپ رتین

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https:/

پست الکترونیک:

رزومه

آخرین ویرایش۱۸ آبان ۱۴۰۰