جلسه دفاع از پایان نامه خانم دکتر فاطمه رشید شیخ احمد

تعداد بازدید:۸۲

یکشنبه 1403/3/6 ساعت 8:30 صبح  - اتاق جلسه ریاست  دانشکده
موضوع: " بررسی پاسخ به درمان سرطان معده براساس تغییر سطح بیانmir-21  و mir-31در نمونه های افراد مبتلا به سرطان معده در بیمارستان امام خمینی اردبیل "
هیات داوران: دکتر عباس یزدانبد،دکتر مهدی پورقاسمیان ،دکتر لطف اله رضا قلیزاده
اساتید راهنما : دکتر عفت ایرانی جم ،دکتر الهام صفرزاده
اساتید مشاور : دکتر رسول نعمتی ،دکتر عزیز کامران  
رئیس دانشکده پزشکی و پیراپزشکی : دکتر جعفر محمد شاهی

آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۴۰۳